Ønskeliste

Vi har alt vi trenger, så øverst på ønskelisten er at dere vil komme og dele dagen med oss!
Nummer to på ønskelisten er økonomiske bidrag til vår bryllupsreise <3

Pengegaver mottas gjerne på kontonummer:
9495.05.89560 (Husk å merke med avsender/navn)

IBAN Kontonummer:
NO4994950589560 (Kom ihåg att skriva avsändare/namn)